O ALIANCI

EFSC / O alianci

Aliance výrobců prvků Smart City byla založena za podpory agentury CzechTrade v roce 2021. Leaderem je
společnost MORAM CZ, s.r.o.

Cílem Aliance je nabídnout municipalitám ve vybraných oblastech komplexní řešení v duchu Smart City – využít nejnovější technologie, materiály, digitalizaci, umělou inteligenci nebo IoT pro zjednodušení, zrychlení a zlevnění procesů. Aliance díky kooperaci jednotlivých členů zajišťuje kompatibilitu a rozšiřitelnost dílčích technologií.

Smart City chápeme jako proces, díky kterému se ve městě lépe žije, město je zelenější, čistší a komfortnější – vše s důrazem na udržitelnost.