Jsme technologická firma stojící za největším českým online zemědělským systémem Agdata.cz. Pomáháme zemědělcům efektivněji využívat jejich zdroje, ať již jde o spotřebu pohonných hmot nebo šetrné užití hnojiv. Zajímá nás krajina a kvalita životního prostředí a chceme vědět v jakých podmínkách žijeme.

Vyvinuli jsme systém Agdatacity.cz, abychom jednodušše zpřístupnili lokální data o kvalitě ovzduší a meteorologických podmínkách v reálném čase. Samosprávy tak dostávají do ruky nástroj, který jím efektivním a ekonomickým způsobem umožní informovat své občany a chránit tak jejich zdraví.