Rosteme od kořenů

Vracíme půdě to, co nám dlouhodobě dává. Vyvíjíme produkty a služby ke zlepšení úrodnosti půdy a k obnově přirozeného života v půdě, založené na ekologických principech.

Uplatňujeme moderní způsoby pěstování rostlin

šetřící životní prostředí.

Produkty

Ekologické hnojivo Groown HUMO a bio vakcína Groown MICRO, svým unikátním složením prvků s vysokým obsahem přírodních živin, prospěšných půdních mikroorganismů, bakterií a mykorhizních hub půdu dlouhodobě oživí.

Tak napomáhají k větší úrodě a zdravějším rostlinám.

Kořenová injektáž stromů

Poskytujeme inovativní službu dlouhodobého ozdravení stromů pomocí injektáže živin a prospěšných mikroorganismů přímo do kořenového systému.

Kořenovou injektáží se aplikuje absorbent, růstové stimulátory a minerály. Zároveň se provzdušňuje kořenový půdní prostor.

Naše technologie je zcela organická a ekologická a je vhodná jak pro ozdravení historicky cenných starých stromů, tak pro zlepšení plodnosti ovocných stromů, sadů a vinic.

Všechny námi používané injektážní produkty jsou koncipovány na ekologické a organické bázi a jsou vyvinuty námi ve spolupráci s odborníky v oboru.