„Váš partner pro hospodaření s vodou a energií“

Efektivní a šetrné hospodaření s vodou

a energií vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji společnosti, tak vnímáme poslání společnosti HUTIRA-VISION. V této oblasti chceme být lídrem a přinášet nová inovativní řešení.

Jsme součástí HUTIRA Group a to již přes 30 let znamená kvalitu a spolehlivost, kterou chceme poskytovat našim zákazníkům a zvyšovat tak renomé této značky, a to vždy S úctou k přírodě.

Vedle vlastních úpraven pitné vody HUTIRA CCW, které efektivně řeší problematiku nedostatku

a zhoršující se kvalitu vody, vyrábíme a dodáváme úpravny technologické vody a vyvíjíme nové inovativní technologie na čištění a recyklaci problematických odpadních vod. Velmi intenzivně se pak věnujeme snižování energetické náročnosti těchto procesů a celých průmyslových provozů.

V roce 2020 jsme skupinu HUTIRA posílili

o společnost ATJ special, s.r.o., díky níž jsme významně rozšířili nabídku vodárenského sortimentu o další produkty.

 • recyklaci nebo likvidaci specificky znečištěných odpadních vod
 • energetické úspory v průmyslových provozech

– využití odpadního tepla

 • dočišťování odpadních vod ze sávajících ČOV

Naše služby:

 • provádíme audity vodního hospodářství a odborné posudky
 • zpracováváme provozní řády a analýzy rizik
 • zajistíme projektování a kompletní inženýring, služby hydrogeologa
 • provádíme čištění a sanitaci vodojemů a studní
 • pomůžeme s vyřízením dotací
 • zajišťujeme akreditované rozbory vody
 • garantujeme záruční a pozáruční servis a non-stop havarijní službu
 • zpracujeme vám studii proveditelnosti vašeho projektu
 • pro návrh nejvhodnější technologie provádíme poloprovozní zkoušky

Řešení pro hospodaření s vodou

Úpravny vody dodáváme na trh pod značkou HUTIRA CCW, Crystal Clear Water.

Komplexní systém pro úpravu povrchových nebo podzemních vod vhodný pro:

 • obce a města
 • firemní provozy, výrobní procesy nebo stroje
 • koupaliště, aquaparky, wellness
 • vodárenské společnosti
 • hotely, penziony
 • developerské projekty
 • řešení zásobování pitnou vodou v krizových situacích
 • armádu

Nabízíme stacionární i velmi populární kontejnerová řešení. Naše technologie jsou vybaveny automatic- kým řízením s dálkovou správou. Jsou vhodné

k využití dotačních programů

Pronájem vlastních mobilních jednotek

včetně zprovoznění, zaškolení obsluhy, vzdálené správy a servisu