RCD Radiokomunikace a.s. byla založena v roce 1993 a svou činností a výsledky navazuje na dlouhodobou tradici radiotechnické výroby v Pardubicích. RCD Radiokomunikace a.s. vyvíjí a vyrábí na zakázku vysokofrekvenční zařízení zahrnující antény, filtry, sdružovače, rádiové opakovače a příslušenství radiostanic, které používají zejména policisté a hasiči pracující v krizových situacích.

RCD Radiokomunikace a.s. zajišťuje zákaznická řešení rádiového spojení v podzemních prostorách, rozsáhlých budovách, silničních a železničních tunelech a v metru. Nedílnou součástí je nepřetržitý dohled a servis těchto zařízení.

Mezi nové a perspektivní oblasti vývoje a výroby

patří:

  • Systémy lokalizace uvnitř budov IDOL (InDoor Object Location);
  • Komplexní odečtový systém CENSA (Automatický odečet vodoměrů).

IDOL (InDoor Object Location) je rádiový systém určený ke sledování poloh pohyblivých objektů zejména v uzavřených prostorech. Pomocí systému IDOL je možné zobrazit a sledovat pohyb objektů s přesností ±20 cm. Dosah systému ve volném prostoru je do 250 m, v zastavěných prostorech do 40 m. Instalace

systému představuje umístění pevných rádiových bodů (kotev) na předem stanovená místa a zajištění jejich napájení.

CENSA je systém umožňující práci s odečty stavů různých vodoměrů s možností dálkového přenosu dat na centrální dispečink či přímo k zákazníkovi. Úkolem jeho uživatelského rozhraní je umožnit v reálném čase pracovat se získanými daty a dále nimi nakládat po stránce servisní, účetní i regulační. Podmínkou funkčnosti tohoto uživatelského rozhraní je vybavení všech odběrných míst impulsními vodoměry, které budou připojeny přes sběrné moduly k převodníku a dále k uživatelskému PC.

RCD Radiokomunikace a.s. má od roku 2001 certifikován systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Procesy kvality byly také prověřeny zahraniční firmou CommScope Německo při přípravě vzájemné spolupráce na výrobě rádiových zařízení.

IDOL (InDoor Object Location)

IDOL je lokální rádiový systém pro určování polohy tzv. tagu. Tag (angl. visačka, jmenovka) je zařízení velikosti krabičky od zapálek. Nese jej objekt, jehož polohu sledujeme (osoba, paleta s výrobky, vysokozdvižný vozik apod.). Polohy pohyblivých objektů (TAG) jsou vypočteny z rozdílů časů přijetí (t1-t2) od nejméně 4 pevných bodů (KOTVA).

Vypočítané souřadnice pohyblivého objektu ve třírozměrném prostoru jsou použity pro zobrazení objektů v plánu uzavřeného prostoru. Použité principy rádiové komunikace zaručují vysokou odolnost systému proti interferencím způsobeným odrazy a vícecestným šířením rádiových signálů v dynamicky se měnícím prostředí. Vysoká datová rychlost rádiové komunikace spolu s použitou lokalizační metodou umožňují zachytávat velké množství objektů a sledovat jejich rychlé pohyby.

Systém IDOL má mnoho možností použití v nejrůznějších oborech činnosti, kde není možné použít běžné systémy pro lokalizaci (GPS, WiFi, ZigBee). Dosahovaná přesnost určení polohy umožňuje použití systému pro řešení různých logistických úloh:

  • v oblasti bezpečnosti lidí (společenské prostory, obchodní centra, úřady, nádraží, metro)
  • v oblasti zabezpečení majetku (ostraha objektů)
  • při manipulaci s materiálem (sklady,

výrobní linky, chytré budovy).

CENSA – Systém pro automatický odečet vodoměru

Systém CENSA shromažďuje data z vodoměrů nainstalovaných v určité oblasti. Jedná se například o vodoměry v obytných domech, městských bytech apod. Data z vodoměrů jsou přenesena do centra, kde jsou zpracována a uložena k jejich dalšímu využití uživatelem.

Uživatelské rozhraní systému CENSA představují programy, které mohou pracovat na počítačích uživatelů. Jsou to např. Webový portál, rozhraní REST k účetnímu systému a počítá se s programem pro zpětnou komunikaci s převaděči.

Aplikační server CENSA je umístěn u výrobce systému. Na hardware serveru jsou v činnosti programy pro zpracování dat, databáze a webový server. Kromě toho také Server LoRaWAN, který ale funkčně patří do Sítě LoRaWAN CENSA.

Síť LoRaWAN CENSA tvoří již zmíněný Server LoRaWAN (software), přenosová síť mezi serverem a branami LoRaWAN, kterou může být síť poskytovatele internetu nebo mobilní síť některého operátora a brány Gateway LoRaWAN BR 801 se zdroji BZ 801, resp. BZ 801M.

Převaděče wM-Bus / LoRaWAN BX 801 jsou především určeny do systému CENSA. Mohou však být součástí jakéhokoli podobného systému pro automatický odečet údajů libovolných měřičů.